AVÍS LEGAL

Protecció de dades
Mitjançant aquest avís, ASSESSORIA OLIVERES domiciliada en C/Aribau, 15, 5è 4rt 08011 de Barcelona, i amb correu electrònic a aquests efectes xor@oliveres.net informa a l'usuari ("Usuari") de les dades personals que li sol·licita, amb la finalitat de que els Usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a (ASSESSORIA OLIVERES) les dades personals (d'ara endavant "Dades Personals") que se'ls puguin requerir o que es puguin obtenir dels Usuaris en ocasió de la sol·licitud d'inscripció o d'informació en el lloc Web explotat per (ASSESSORIA OLIVERES) allotjat en la URL www.oliveres.net o dels serveis que es puguin contractar a través d'aquest portal. Les Dades Personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats per (ASSESSORIA OLIVERES) i inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, sent (ASSESSORIA OLIVERES) titular i responsable d'aquest fitxer (d'ara endavant, el "Fitxer"). Amb aquest objecte, (ASSESSORIA OLIVERES) proporcionarà als Usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Protecció de Dades o a qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment a fi que en (ASSESSORIA OLIVERES) procedeixi al tractament automatitzat de la seva Dades Personals.

Avís legal
El present avís legal regula l'accés i l'ús del servei del lloc web www.oliveres.net (d'ara endavant, el "Lloc Web") que (ASSESSORIA OLIVERES) posa a la disposició dels usuaris d'Internet interessats en els seus serveis i continguts relacionats amb l'assessoria (d'ara endavant, els "Usuaris"). La finalitat del lloc web és la de difondre els serveis d’assessoria a través del lloc web, Internet i qualsevol altre mitjà de difusió o comunicació existent. (ASSESSORIA OLIVERES) podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i/o configuració del lloc web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous. La utilització d’aquest lloc web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís en la versió publicada per (ASSESSORIA OLIVERES) en el moment en què l'Usuari accedeixi al lloc web. Així mateix (ASSESSORIA OLIVERES) posa en coneixement dels Usuaris d’aquest lloc web que aquestes Condicions Generals d'Ús poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar el lloc Web, ja que aquell pot patir modificacions.

Condicions d'ús
L'usuari es compromet a fer un ús diligent del mateix amb total subjecció a la Llei, als bons costums i les presents Condicions Generals. Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d’aquest lloc Web. En aquest sentit, l'Usuari renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest lloc Web amb finalitats il·lícites i expressament prohibits en les presents Condicions Generals d'Ús que, si escau, s'habilitin que resultin contraris als drets i interessos d’ ASSESSORIA OLIVERES, els seus membres i/o tercers, i haurà de respondre enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions i/o que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de "virus informàtics"), danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc Web, els sistemes d'informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) d’ ASSESSORIA OLIVERES, dels seus membres o de qualsevol Usuari del lloc Web.